Svensk film och tv-bransch lanserar gemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener

28 mars 2023

Som ett led i arbetet att förbättra arbetsmiljön inom svensk film- och tv-produktion, har Film&TV-Producenterna, Fackförbundet Scen & Film och SF Studios tagit initiativ och utvecklat branschgemensamma riktlinjer för inspelning av intimscener. Riktlinjerna syftar till att höja kompetensnivån och stödja branschen i att spela in intimscener på ett professionellt, riskfritt och respektfullt sätt.

”Film och tv-drama har alltid gestaltat olika former av intimitet, men fram till nu har vi saknat riktlinjer för hur vi ska göra det utan att riskera att medarbetare far illa. Därför är vi stolta över att idag presentera de första svenska riktlinjerna för hur dessa scener kan spelas in på ett tryggt och säkert sätt för alla inblandade. De utgör ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsmiljön i film- och tv-produktion”, säger Simon Norrthon, Förbundsordförande Fackförbundet Scen & Film.

Riktlinjerna syftar till att utgöra ett stöd för produktionsbolag samt höja kompetensnivån och öka medvetenheten hos nyckelfunktioner såsom regi, mask, kostym och skådespelare. Ambitionen är att det på sikt blir lika naturligt och självklart att involvera en intimitetskoordinator eller person med liknande kompetens i produktioner med intimscener, som det idag är att involvera en stunt-koordinator vid inspelning av stunt- och actionscener.

”Vi har många exempel, både i Sverige och internationellt, hur både resultatet blir bättre och inspelningsprocessen blir tryggare, när man tidigt tar in specialistkompetens som kan stödja produktionen vid dessa inspelningsmoment. Riktlinjerna kommer att bli viktiga verktyg och hjälpmedel för skådespelare, filmarbetare och produktionsbolag, och kommer att bidra till att professionalisera branschen ytterligare", säger Jan Blomgren, Ordförande för Film&TV-Producenternas film- och dramasektion.

Framtagandet av riktlinjerna har drivits och finansierats av Film&TV-Producenterna, Fackförbundet Scen & Film och SF Studios, och utarbetats tillsammans med en bred referensgrupp bestående av yrkesverksamma filmarbetare, skådespelare, regissörer och producenter. Dessutom har två av Sveriges intimitetskoordinatorer varit med som rådgivare och bollplank under arbetets gång.

”Behovet av riktlinjer för intimscener aktualiserades bland annat efter #metoo, då dessa scener är extra utsatta och risken för övertramp och opassande beteenden större. Riktlinjerna kommer att utgöra ett viktigt medel för att förbättra arbetsmiljön på inspelningsplats och göra produktionsbolagen och vår bransch mer hållbar över tid”, säger Kristina Linglöf, HR- och Kommunikationschef på SF Studios.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna är en fortsättning på det branschsamarbete som initiativtagarna har haft sedan #metoo hösten 2017, och som under de första åren tog sig uttryck genom årliga kunskapshöjande branschseminarium. Dessa träffar har belyst teman såsom åtgärder för att säkra arbetsplatser fria från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation. Det senaste seminariet, våren 2022, belyste just temat intimscener och i samband med seminariet initierades arbetet för att utveckla riktlinjer, vilka nu är klara att lanseras.

Riktlinjerna finns tillgängliga på svenska och engelska via denna länk:
https://filmtvp.se/information/rapporterutredningar/

Seminariet om intimscener som arrangerades i mars 2022 finns tillgängligt via denna länk:
https://www.youtube.com/watch?v=OyTfVBrf8Lg

Kontaktuppgifter till initiativtagarna: